Tvättmaskinen låter mycket och skakar

Senast uppdaterad 2023-06-06 11:51

Problem

  • Tvättmaskinen låter mycket vid centrifugering
  • Tvättmaskinen skakar
  • Tvättmaskinen hoppar runt

Gäller för

  • Tvättmaskin

Lösning

  1. Se manual för hur du installerar din produkt korrekt
  2. Försäkra dig om att du tagit bort transportbultarna på baksidan
  3. Se till att tvättmaskinen står i våg på en plan yta
  4. Kvarstår problem fortfarande, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • När en ny tvättmaskin installeras så är det viktigt att ta bort transportbultarna som håller fast fjädringen till trumman under transport. Görs inte detta så kommer tvättmaskinen att skaka kraftigt och låta högt
Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.