Tvättprogrammet är för kort

Senast uppdaterad 2020-06-03 13:04

Problem

 • Tvättprogrammet är för kort
 • Maskinen stannar mitt i tvättprogram

Gäller för

 • Tvättmaskin
 • Tvätt-tork

Lösning

 1. Kontrollera att rätt program och programtid är vald
 2. Kontrollera att det inte är för lite eller för mycket tvätt i trumman. Undvik att tvätta enstaka tyngre plagg i maskinen, t.ex. en stor kudde. Det kan skapa obalans i trumman som gör att maskinen hoppar över centrifugeringsfasen. Att ha för mycket tvätt i trumman kan ge samma effekt
 3. Kontrolla att nålfiltret är rent (det är normalt att vatten är kvar i utrymmet där filtret sitter )
 4. Prova med att återställa maskinen genom att stänga av strömmen i ett par sekunder
 5. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Fel program eller tid är vald
 • Obalans i trumman pga för lite eller för mycket tvätt
 • Filtret är smutsigt vilket leder till att maskinen inte kan tömma och/eller centrifugera
 • Programtiden är anpassad efter mängden tvätt. En mindre tvättmängd kan minska programtiden
 • Elektroniken är defekt
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.