AEG EcoLine

Upptäck AEG EcoLine – ett noggrant utvalt sortiment av våra mest energieffektiva tvätt- och köksprodukter. Visste du att cirka 85 % av en produkts miljöpåverkan sker i hemmet?* AEG EcoLine har utformats för att erbjuda ett hållbart alternativ vid varje användning.

*Baserat på Electrolux Groups livscykelbedömningar över globala produktkategorier och marknader. Information tillgänglig vid förfrågan.

Livscykelbedömning

Livscykelbedömning (Life Cycle Assessment, LCA) mäter en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln, från råmaterial till avfallshantering.

LCA och AEG

För att förstå hur våra produkter påverkar miljön, använder AEG livscykelbedömning (Life Cycle Assessment, LCA) på kategorinivå. Vår data visar att störst miljöpåverkan från hushållsprodukter, kommer från deras energiförbrukning under användning. AEG, som tillhör Electrolux Group, använder LCA för produktkategorier enligt ISO 14040-14043

AEG EcoLine: våra kriterier

Tvätt- och köksprodukter väljs baserat på bästa möjliga europeiska energimärkning, när en sådan finns. Produkter som saknar energimärkning, som till exempel induktionshällar, väljs ut baserat på deras energieffektiva funktioner.

Håll utkik efter dessa symboler

AEG EcoLine

Håll utkik efter den gröna lövsymbolen för att se vilka produkter som uppfyller kriterierna för AEG EcoLine.

EU:s energimärkning

Europeisk lagstiftning graderar produkter från mest till minst energieffektiva, baserat på deras energiförbrukning i kWh.

YourEko

Ett oberoende klasificeringssystem för energieffektivitet i ekonomiska termer per land Läs mer här.

Vanliga frågor och svar

Är detta ett nytt produktutbud från AEG?

Nej. AEG EcoLine-produkter finns redan tillgängliga och har valts ut baserat på våra specifika kriterier. Varje år görs en utvärdering för att säkerställa att kriterierna fortfarande är relevanta. Nya modeller som uppfyller dessa kommer att läggas till i AEG EcoLine, medan modeller som inte längre uppfyller kriterierna, tas bort.

Vilka produkter och produktkategorier ingår i AEG EcoLine?

AEG EcoLine innehåller alla större produktkategorier för att säkerställa att utbudet uppfyller ditt hems behov av produkter. AEG EcoLine inkluderar diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, tvätt-torkar, kylar, frysar, kyl-frysar, induktionshällar och köksfläktar.

Har produkterna i AEG EcoLine alltid den bästa energimärkningen inom respektive marknad?

Nej. För kategorier med den europeiska energimärkningen, har produkterna i AEG EcoLine vår bästa energimärkning. Dessa kan variera från D till A+++, beroende på produktkategori. YourEko-symbolerna på våra webbplatser visar konkurrenskraften för våra energimärkningar och bidrar till att omvandla energieffektivitet till ekonomiska besparingar. För produktkategorier där YourEko inte finns tillgängligt, tar vi hjälp av marknadsdata.

Är produkterna i AEG EcoLine endast valda på grund av sin energieffektivitet?

Nej. Beroende på produktkategori och modell, väljs AEG EcoLine-produkterna ut baserat på sin energimärkning och produktens energieffektiva eller energisparande funktioner. De kan även ha andra fördelar, som att ha funktioner som håller nere vattenåtgången eller vara tillverkade av återvunnet material.